บอร์ด ความรัก,อย่าเพียงแค่แต่จง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย sairung11อย่าเพียงแค่ อย่าเพียงแค่เรียน จงเอาไปใช้ อย่าเพียงแค่อ่าน จงซึมซับ อย่าเพียงแค่เปลี่ยน จงดัดนิสัย  อย่าเพียงแค่บอกรัก จงสนับสนุน อย่าเพียงแค่สัญญา จงพิสูจน์ อย่าเพียงแค่วิจารณ์ จงให้กำลังใจ อย่าเพียงแค่คิด จงไตร่ตรอง อย่าเพียงแค่เอา จงให้ อย่าเพียงแค่เห็น จงรู้สึก อย่าเพียงแค่ฝัน จงลงมือทํา อย่าเพียงแค่ได้ยิน จงฟัง อย่าเพียงแค่พูด จงทำให้ได้ อย่าเพียงแค่บอก จงแสดง อย่าเพียงแค่เกิดมา จงใช้ชีวิต