Working: 24 hours/7 days

เมื่อเธอรู้ว่า ใครควรใส่ใจ

บอร์ด ความรัก,เมื่อเธอรู้ว่าใครควรใส่ใจ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครโลกใบนี้ .. มีผู้คนมากมายเธอ... ไม่อาจแบกทุกคนไว้ในใจหลายคน... เธอควรมองข้าม ..มีบางคนเท่านั้น .. ที่เธอควรใส่ใจคนที่ควรใส่ใจ คือ...คนที่เธอ .. รู้แน่แก่ใจดีว่า...เขามีใจ .. ที่เปี่ยมปราถนาดีต่อเธอแม้ในยามที่ .. เขาปากร้ายนั้นเพราะ... เขามุ่งหมายจะให้สติแก่เธอ...แต่... คนที่เธอไม่ควรใส่ใจ คือ...คนที่เธอ .. รู้ว่า...แม้แต่... ในคำหวานของเขาก็อาบไปด้วย .. พิษร้ายในใจของเขา .. มีแต่ผลประโยชน์และ... ไม่เคยคิดกับเธอ .. อย่างที่มิตรพึงคิดต่อกันเมื่อเธอรู้ว่า .... ใ ค ร ค ว ร ใ ส่ ใ จ .... ใ ค ร ค ว ร ม อ ง ข้ า ม ..#เธอจะมีเวลาเหลืออีกมากมายที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อ... ตัวของเธอเองและ... เพื่อคนที่ #เขารักเธอจากใจจริง ...

Recent Posts
7 เคล็ดลับทำให้ผู้ชายหลงรัก(อ่อยอย่างมีสไตล์)
รักนอกใจ💔
ยุคที่คนจะอายุยืนถึง 100 ปี ทำให้ต้องวางแผนใหม่ กับวงจรชีวิต 3 ช่วง คือ การศึกษา-การทำงาน-การเกษียณ
เมื่อคนรักหมดรัก ดูได้จากสิ่งนี้
คนที่แจ็คหม่าเกลียด แจ็คหม่ากับข้อคิดแก่เหล่าพนักงานใหม่ อาลีบาบากรุ๊ป