บอร์ด ความรัก,คนจะชั่วกับคุณแค่ไหนก็มาเปลี่ยนความดีในตัวคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอม ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย sairung11เขาไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะมาเปลี่ยนคนดีเช่นคุณให้ทำชั่วเช่นเขาได้  จงรักษาความดีที่คุณตั้งใจบำเพ็ญเพียรมาเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าถูกทางที่สุด!! ทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส เขาจะดึงคุณลงต่ำ หรือทำร้ายคุณนั่นกรรมของเขา เรื่องของเขาจำไว้ว่าเขาไม่ได้เจ๋งพอที่จะมาเปลี่ยนความดีที่คุณจงใจบำเพ็ญเพียรมา บอกตัวเองในใจดังๆ ว่า……..กูเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า กูไม่เชื่อมึง ให้เป็นเช้าแห่งปัญญา นาทีแห่งเมตตาวินาทีของการปล่อยวาง และเป็นวันแห่งความสุขใจสูงสุด