ประเทศเอกราชที่มีพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ใจกลางดินแดนของประเทศอื่นบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin Completely Enclaved Sovereign Statesคือประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยดินแดนของประเทศอื่นทั้งหมด โดยไม่มีชายฝั่งทะเลหรือทางออกสู่ทะเลเปิด รัฐที่ถูกปิดล้อมต้องเผชิญกับความท้าทายที่เด่นชัดยิ่งกว่าประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะพวกเขาขาดการเชื่อมต่อทางอาณาเขตโดยตรงกับแหล่งน้ำ ความโดดเดี่ยวนี้อาจมีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และลอจิสติกส์ปัจจุบันมีประเทศเอกราชเพียง 3 ประเทศ ที่มีสถานะดังกล่าว ได้แก่ประเทศเลโซโท (Lesotho)เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในแอฟริกาตอนใต้ ล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ทั้งหมด เป็นที่รู้จักจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่สูง ภูมิประเทศและสภาพอากาศของเลโซโท ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใคร ประเทศซาน มาริโน (San Marino)ซานมารีโนเป็นรัฐขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขา Apennine ล้อมรอบด้วยดินแดนของประเทศอิตาลี ซานมาริโนเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมยุคกลาง ทิวทัศน์ที่งดงาม และสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย นครรัฐวาติกัน (Vatican City)เป็นรัฐเอกราชที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในวงล้อมของกรุงโรม ประเทศอิตาลี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการปกครองของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก นครรัฐวาติกันเป็นที่พำนักของพระสันตปาปาและเป็นที่รู้จักจากสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และพิพิธภัณฑ์วาติกัน